Wsparcie

Na wychodźstwie polskie dusze giną! Taka skarga płynie ku Polsce od dalekich siedlisk naszych tułaczy. Takim zarzutem obciąża zagranica sumienie narodu. O kapłanów polskich woła i błaga siedem milionów Polaków na obczyźnie. Czyż mogłaby Ojczyzna odmówić opieki duchowej swym najnieszczęśliwszym dzieciom?

Poza granicami naszego kraju żyje ponad 18 milionów Polaków. Ta wielka rzesza ludzi, zamieszkuje wszystkie kontynenty świata, a ich język usłyszeć można na ulicy niemal każdego państwa. Wielu z nich całym sercem kocha Polskę, jej kulturę, tradycję i wiarę, jaką przekazali im ich ojcowie i matki. Wraz z wielkimi falami emigracji, ich usta nieustannie proszą o polskich kapłanów, którzy podobnie jak w ukochanej Ojczyźnie, przybędą aby głosić im prawdę Ewangelii i dzieło Zbawienia, naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Ich prośby i troska o opiekę duszpasterską jest wielka. I właśnie taka jest nasz misja.

Jeśli losy naszych rodaków i obecność pośród nich polskiego kapłana, nie są Ci obojętne, możesz wesprzeć nasze dzieło wśród ukochanych braci i sióstr rozsianych po całym świecie.

Dane dla wpłacających z kraju:

81 1600 1462 1847 1625 5000 0017
Bank BNP PARIBAS

Odbiorca:

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4

Dane dla wpłacających z zagranicy:

IBAN: PL81 1600 1462 1847 1625 5000 0017
BIC/SWIFT: PPABPLPK
Bank BNP PARIBAS

Odbiorca:

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
61-108 Poznań
ul. Panny Marii 4

Wybrani spośród ludzi, dla ludzi

Naszą misją jest zanieść Ewangelię wszędzie tam, dokąd prowadzą szlaki emigracyjne