Złoty jubileusz kapłaństwa

16 maja 2024

W środę, 15 maja obchodziliśmy w naszej wspólnocie złoty jubileusz kapłaństwa. Rocznicę świętowali: ks. prof. Bernard Kołodziej SChr i ks. Roman Werner SChr. Współbracia sakrament święceń przyjęli z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka, 15 maja 1974 r.

W czasie uroczystej Eucharystii nasza wspólnota wraz z zaproszonymi gośćmi dziękowała Bogu za dar ich posługi kapłańskiej. Nie zabrakło również wspomnień o zmarłych kursowych, jubilatów. Ks. Roman przez większość swojej posługi posługiwał polonii w Wielkiej Brytanii. Natomiast ks. Bernard pełnił w przeszłości funkcję Wikariusza Generalnego, przez wiele lat był wykładowcą Historii Kościoła i Historii Towarzystwa Chrystusowego w naszym seminarium.

Jubilatom dziękujemy za przykład gorliwej służby oraz życzymy wielu łask Bożych a także sił na kolejne lata posługi kapłańskiej.