Ze świętym Mikołajem u dzieci

7 grudnia 2022

We wtorek 6 grudnia, w przypadające wspomnienie św. Mikołaja, nasi współbracia – klerycy Kamil Smyk SChr, Bartosz Zaryczny SChr oraz diakon Krzysztof De Bruijn SChr – zorganizowali Spotkanie ze św. Mikołajem w ośrodku wychowawczym prowadzonym w Poznaniu przez siostry szarytki. Ważną i artystyczną częścią wydarzenia, było przedstawienie Królowa Śniegu według baśni Hansa Christiana Andersena, przygotowane przez najmłodszych uczestników spotkania. 

Był to radosny wieczór, w trakcie którego dzieci mogły podzielić się swoimi talentami, szczególnie zaś śpiewem, tańcem i recytowaniem wierszyków; wszyscy uczestnicy otrzymali tego wieczoru prezenty w postaci słodyczy. W postać św. Mikołaja wcielił się kl. Kamil Smyk SChr.