Zakończenie rekolekcji z ks. Krystianem Sammlerem

28 września 2023

W czwartek 28 września zakończyliśmy nasze rekolekcje, które prowadził dla nas ks. Krystian Sammler, Dyrektor Wydziału Duszpasterstw: Ogólnego i Specjalistycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. 

Dzięki konferencjom i homiliom ks. Krystiana, słowa przewodnie rekolekcji – Oto ja, poślij mnie (Iz 6,8) – stały się nam szczególnie bliskie w kontekście naszej konsekracji zakonnej i misji Towarzystwa Chrystusowego. Boża miłość, troska o Kościół oraz wielki i odpowiedzialny dar powołania do chrystusowego kapłaństwa, opowiedziane nam okiem pastoralisty, jeszcze mocniej rozpaliły naszego ducha apostolskiego, którego tak bardzo potrzeba światu i tym, którzy pewnego dnia mają wyruszyć na jego krańce. 

Podczas rekolekcji ks. Krystian omawiając znaczenie Maryi w powołaniu do życia kapłańskiego i zakonnego, odwołał się do jednego z jej bardzo ważnych, choć wymagających przypominania tytułów – Dobra Pastorka (Pastrix Bona) – do której szczególnie będziemy mogli uciekać się w praktyce naszego życia duszpasterskiego, które pragniemy, aby zawiodło nas na krańce świata dla zbawienia dusz naszych rodaków. Taki też wizerunek Maryi podarowaliśmy ks. Krystianowi na koniec rekolekcji, jako wyraz naszego podziękowania, a który wyszedł z warsztatu naszego współbrata, kl. Piotra Gutsche SChr.