Z wiarą i nauką – wykłady, konferencje i sympozja z udziałem naszych współbraci

17 listopada 2021

Miesiąc listopad obfituje dla naszej wspólnoty seminaryjnej nie tylko w wydarzenia duszpasterskie, ale jest również okazją do pogłębienia refleksji naukowych. 

Stąd też, nasi starsi współbracia uczestniczyli w serii wykładów i sympozjów naukowych zorganizowanych przez naszego wykładowcę ks. prof. UAM dr hab. Andrzeja Prybę MSF, prodziekana ds. rozwoju i współpracy  międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Dnia, 9 listopada klerycy V roku kl. Piotr Biber SChr, kl. Dominik Bieniek SChr, kl. Grzegorz Brzozowski-Zabost, br. Andrzej Pruszkowski OCD wraz z  dk. Pawłem Hałgasem SChr brali udział w wykładzie otwartym pt. Hermeneutyka staurologiczna rozeznania chrześcijańskiego u św. Pawła (1 Kor 1, 18-35) i w aktualnej refleksji teologiczno-moralnej w ramach serii Synodalne rozeznanie obecności Boga w »zranionym świecie«, wygłoszonego przez ks. prof. dra Krzysztofa Bielińskiego CSSR, wykładowcę Akademii Alfonsiana w Rzymie. 

Po dogłębnej analizie biblijnej fragmentu listu św. Pawła, prelegent podkreślił znaczenie istotnych konsekwencji moralnych wypływających dla każdego chrześcijanina z nauki krzyża Chrystusowego.

Z kolei, w dniach 16-17 listopada klerycy roku IV, V  i VI wraz z prefektem ks. dr Pawłem Jasiną SChr uczestniczyli w serii wykładów Transhumanizm. Zagrożenie czy nadzieja? jakie odbywały się w ramach Letniej Szkoły Doktorskiej w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu.