Z Maryją w Nowe Czasy – pożegnanie Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej

9 stycznia 2022

Z Maryją w Nowe Czasy pragniemy ufnie iść 

Po blisko trzyletnim, radosnym czasie nawiedzenia ikony Matki Bożej Częstochowskiej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w archidiecezji poznańskiej, Która zawitała do wielu parafii, domów zakonnych, seminariów i innych wspólnot, nadszedł czas pożegnania, którego obchody odbyły się w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. 

Nasza wspólnota seminaryjna włączyła się w nie biorąc udział w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej o północy w niedzielę 9 stycznia, by pod przewodnictwem ks. prob. Ireneusza Szwarca, oddać część ukochanej Matce, Maryi, pokrzepić nasze serce Jej ożywczą obecnością, czerpać duchowych sił, jakie dał nam czas nawiedzenia i zapewnić Ją o naszych osobistych i wspólnych staraniach do odrodzenia wiary w nas samych i tych, którym będzie nam dane zanieść Prawdę i Obietnicę Zbawienia, jaka ukazana jest w Ewangelii. 

Homilię, podkreślającą wyrazy wdzięczności za bezmiar łask wyproszonych przez Maryję, Matkę Boga i ludzi, oraz nasze osobiste zobowiązania do odnowy ducha, skierował do nas ksiądz biskup Grzegorz Balcerek. 

Już wkrótce, Matka Boża odwiedzi wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej, by także im zanieść zbawcze światło Jej umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, jako niezachwiana Służebnica Pańska, Orędowniczka, Szafarka Łask i Matka Odkupiciela rodzaju ludzkiego.