Z kardynałem Hlondem w Stargardzie

16 października 2022

W niedzielę 16 października prefekt seminarium ks. Paweł Jasina SChr, dk. Krzysztof De Bruijn SChr i kl. Patryk Jaroszek SChr udali się do Parafii pw. św. Józefa w Stargardzie, gdzie duszpasterstwo prowadzą księża chrystusowcy, a proboszczem miejscowej wspólnoty jest ks. Krzysztof Wąchała SChr.

Celem wyjazdu była między innymi promocja książki autorstwa p. Joanny Stefańskiej: Gustlik. Historia Prymasa, która stanowi atrakcyjną pozycję i w przystępny sposób przedstawia losy wielkiego Prymasa Polski i Założyciela Towarzystwa Chrystusowego, kardynała Augusta Hlonda. Jego postać i dorobek życia, wciąż stanowią świetny materiał badawczy i pomimo upływu czasu, z zaskakującą trafnością odpowiadają na duchowe i moralne wyzwania dotyczące współczesnych ludzi. W przypadku książki, stanowi ona umiejętną próbę wyjścia naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom najmłodszych czytelników, choć i sami dorośli rozczytują się w niej z dużym zamiłowaniem.

Na uwagę zasługuje akcent, że autorka jest mieszkanką Stargardu, Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata, gdzie również posługują księża chrystusowcy, a za barwnymi i przyciągającymi oko ilustracjami, stoi s. Teresa Czyżak MChR.

Homilie podczas niedzielnych Mszy Świętych głosił prefekt ks. Paweł Jasina SChr, zaś po mszy z udziałem dzieci, najmłodszym wiernym parafii, rozdawano cytaty z wypowiedziami Kardynała Założyciela, które stanowić mają materiał do wspólnej pracy rodziców i dzieci, przybliżający zarazem pamięć o Prymasie Hlondzie.

Na XXIX niedzielę w ciągu roku, przypadał ponadto Dzień Papieski, kiedy to w parafiach w Polsce zbierano datki na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, które upamiętnia Pontyfikat św. Jana Pawła II poprzez promowanie nauczania papieskiego i realizację przedsięwzięć społecznych, szczególnie dotyczących edukacji, czego wyrazem są programy stypendialne dla studiującej młodzieży.

Parafia pw. św. Józefa w Stargardzie jest miejscem stałej praktyki naszego współbrata dk. Krzysztofa De Bruijna SChr, który w naszym seminarium w Poznaniu, odbywa ostatnie kursy związane z nauką i przygotowaniem do posługi kapłańskiej.