XXXVIII Jasnogórska Noc Czuwania w intencji Polonii i jej Duszpasterzy

24 października 2023

Jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń duszpasterskich w naszym zgromadzeniu była XXXVIII Jasnogórska Noc Czuwania w intencji Polonii i jej Duszpasterzy, przygotowana przez Referat Powołań Towarzystwa Chrystusowego, którym kieruje ks. Sebastian Stawierej SChr.

Hasłem tegorocznego czuwania były słowa kardynała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski i Założyciela naszego zgromadzenia, które zawarł w swojej modlitwie za Polskę w Lourdes, 19 listopada 1940 roku: 

„By nowe życie polskie natchnęło się prawdą i miłością” .

Modlitewne czuwanie w nocy z 20 na 21 października, zgromadziło liczne środowiska polonijne i duszpasterskie:

  • Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej wraz Przełożonym Generalnym ks. Krzysztofem Olejnikiem SChr, Sekretarzem Generalnym ks. Łukaszem Wacławem i Ekonomem Generalnym ks. Markiem Grygielem SChr
  • Wyższe Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wraz z Rektorem, ks. Janem Hadalskim SChr
  • Nowicjat Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wraz z Magistrem, ks. Pawłem Jasiną SChr
  • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
  • Wierni z Polskich Misji Katolickch zagranicą
  • Wierni parafii w kraju, prowadzonych przez księży chrystusowców

Nasze spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęło się od rejestracji grup i powitania w Auli Kordeckiego przybyłych pielgrzymów. Następnie, uczestnicy spotkań Formacyjnych Młodych, wraz ze swoimi duszpasterzami, dzielili się świadectwem wiary, przeżywanej we wspólnocie swoich rówieśników i młodzieżowych szeregach Kościoła, prowadzonych przez księży chrystusowców w kraju i zagranicą. Obecnie są następujące, działające aktywnie grupy:

  • SFM Emaus – Niemcy
  • SFM Kana – Francja
  • SFM Góra Tabor – Polska
  • SFM Barka – Władysławowo, Polska

Swoją refleksją na temat objęcia obowiązków proboszcza w Parafii Trójcy Świętej w Modzurowie i Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polskiej Cerekwi, znajdujących się w Diecezji Opolskiej, podzielił się ks. prob. Marek Nikiel Schr, który przybył na Jasną Górę z blisko czterdziestoosobową grupą. 

Podczas modlitewnego czuwania nasi nowicjusze poprowadzili różaniec przed obliczem Cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, po czym odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztofa Olejnika SChr, zaś obecni księża biskupi udzielili zgromadzonym pielgrzymom uroczystego błogosławieństwa. 

Nabożeństwo w Kaplicy Matki Bożej prowadziły ponadto Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które wraz z naszymi klerykami, dbały o zapewnienie oprawy muzycznej wydarzenia.

O godz. 23:00 zebraliśmy się na Mszy Świętej, której przewodniczył biskup pomocniczy radomski, Piotr Turzyński, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W swojej homilii przypomniał on nauczanie Założyciela Towarzystwa Chrystusowego, kardynała Augusta Hlonda, który głosił znaczenie prawdy i miłości w życiu chrześcijanina, wartości za które wielu wyznawców Chrystusa przelało krew drogą męczeństwa. Prawda i miłość powinny zatem wypełniać całe nasze życie. Ksiądz Biskup przywołał postać św. Augustyna, którego troską było, aby kochać i być kochanym, co jest właściwe postawie każdego wierzącego. Miłość jest uniwersalna i ma swoje źródło w Bogu, który kocha wszystkich ludzi. Biskup Piotr zwrócił uwagę na postać Maryi, która przez całe swoje życie rozważała w sercu prawdę, jaka związana była z jej Boskim Synem, trwając wiernie w miłości. Zadaniem chrześcijanina jest kochać prawdę i wzywać do miłości, które wszyscy możemy odnaleźć w Bogu, a Jego samego w Kościele oraz tworzącej go wspólnocie parafialnej. Ksiądz Biskup przytoczył również nauczanie św. Jana Pawła II, wyłożone w encyklice moralnej Veritatis Splendor, iż każdy człowiek ma obowiązek szukania prawdy i pójścia za nią.

Podczas wspólnej Eucharystii, nasze myśli i modlitwy skupione były wokół wszystkich Polaków w kraju i na świecie, czego wyrazem była liczna obecność naszych braci i sióstr z polonijnych ośrodków duszpasterskich, prowadzonych z wielkiej mierze przez księży chrystusowców.

W trakcie nocnego czuwania staraliśmy się umocnić zgromadzonych pielgrzymów również od strony fizycznej, poprzez wydawaną kawę, herbatę i bułki, aby ponownie zgromadzić się przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej i uczestniczyć w nabożeństwach w intencji Polonii, prowadzonych przez wspólnoty parafialne ze Stargardu (Parafia pw. św. Józefa) i Pyrzyc (Parafia pw. św. Ottona).

Umocnieni Bożym błogosławieństwem oraz wspólną modlitwą zanoszoną do Pana Boga w intencji naszych rodaków na świecie, już teraz przygotowujemy się w duchu do kolejnego czuwania na Jasnej Górze, pamiętając aby trwać w Bożej Prawdzie i Miłości, zgodnie z nauczaniem Kardynała Augusta Hlonda, Wielkiego Prymasa Polski i Założyciela Towarzystwa Chrystusowego. 

Całość harmonogramu, przedstawiała się następująco:

18.00 – rozpoczęcie Jasnogórskiej Nocy Czuwania i powitanie na Auli o. Kordeckiego

18.40 – w „Najlepszym Towarzystwie” – spotkanie pielgrzymów w Auli z młodzieżą Spotkań Formacyjnych Młodych

20.00 – rozpoczęcie modlitewnego czuwania w Kaplicy Cudownego Obrazu

20.20 – różaniec w intencji powołań kapłańskich i zakonnych – Nowicjat Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wraz z Magistrem, ks. dr Pawłem Jasiną SChr 

21.00 – Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztofa Olejnika SChr

21.30 – nabożeństwo prowadzone przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego wraz z rektorem, ks. Janem Hadalski SChr 

22.15 – nabożeństwo prowadzone przez siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii

23.00 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Piotra Turzyńskiego, biskupa pomocniczego radomskiego 

00.00 – przerwa na kawę / herbatę w Auli o. Kordeckiego

00.30 – nabożeństwo „Natchnieni Prawdą” prowadzone przez parafię pw. św. Ottona w Pyrzycach

01.15 – nabożeństwo „Natchnieni Miłością” prowadzone przez parafię pw. św. Józefa w Stargardzie

02.00 – Droga Krzyżowa prowadzona przez dk. Matthew Pajora SChr