XXXVII Jasnogórska Noc Czuwania w Intencji Polskich Emigrantów i ich Duszpasterzy

22 października 2022

Jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń duszpasterskich w naszym zgromadzeniu była XXXVII Jasnogórska Noc Czuwania w Intencji Polonii i jej Duszpasterzy, przygotowana przez Referat Powołań Towarzystwa Chrystusowego, którym kieruje ks. Sebastian Stawierej SChr.

Hasłem tegorocznego czuwania były słowa kardynała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski i założyciela naszego zgromadzenia: 

Idźmy na całego z Bogiem i Matką Najświętszą! 

Modlitewne czuwanie w nocy z 21 na 22 października, zgromadziło liczne środowiska polonijne i duszpasterskie:

 • Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej wraz Przełożonym Generalnym ks. Krzysztofem Olejnikiem SChr, Wikariuszem Generalnym ks. Bogusławem Burgatem SChr i Ekonomem Generalnym ks. Markiem Grygielem SChr
 • Wyższe Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wraz z Rektorem ks. Janem Hadalskim SChr i Prefektem ks. Pawłem Jasiną SChr. 
 • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
 • Wierni z Polskich Misji Katolickch zagranicą
 • Wierni parafii z kraju, w tym prowadzonych przez księży chrystusowców: z Chociwla, Pyrzyc, Stargardu i Władysławowa.

Nasze spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęło się od powitania w Auli Kordeckiego przybyłych pielgrzymów przez Wicesuperiora Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego, poprzedniego Referenta Powołań, ks. Mateusza Sochę SChr. 

Następnie, młodzież z Parafii pw. św. Józefa w Stargardzie, pod opieką księdza wikarego Przemysława Syguły SChr, wystawiła sztukę z okazji 90 lat istnienia Towarzystwa Chrystusowego, przybliżając pielgrzymom postaci Kardynała Założyciela Augusta Hlonda i Współzałożyciela Ojca Ignacego Posadzego SChr. 

Kolejnym wydarzeniem artystycznym był występ Teatru A z Gliwic ze sztuką Życie jest większe od legend, które poświęcone było postaci błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i okresu jego uwięzienia przez komunistów; głównym tematem była niezachwiana wiara, bezkompromisowa postawa Kardynała wobec prześladowań Kościoła oraz ufne oddanie się opiece ukochanej Matki, Maryi. 

Podczas modlitewnego czuwania, odmówiliśmy wspólnie różaniec przed obliczeń Cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, oraz odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, zaś obecni księża biskupi, wraz z Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim Wacławem Depo, udzielili zgromadzonym pielgrzymom uroczystego błogosławieństwa. 

Nabożeństwo w Kaplicy Matki Bożej prowadziły ponadto Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które wraz z naszymi klerykami, dbały o zapewnienie oprawy muzycznej wydarzenia.

O godz. 23:00 zebraliśmy się na Mszy Świętej, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Szymon Sułkowski, nominowany przez Papieża Franciszka Biskupem Diecezji Płockiej. Podczas wspólnej Eucharystii, nasze myśli i modlitwy skupione były wobec wszystkich Polaków w kraju i na świecie. 

W trakcie nocnego czuwania staraliśmy się umocnić zgromadzonych pielgrzymów również od strony fizycznej, poprzez wydawaną kawę i herbatę, by ponownie zgromadzić się przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej i uczestniczyć w nabożeństwach w intencji Polonii, prowadzonych przez poszczególne wspólnoty parafialne:

 • Parafia pw. św. Józefa w Stargardzie wraz z ks. Przemysławem Sygułą SChr.
 • Parafia pw. św. Ottona w Pyrzycach wraz z ks. Maksymilianem Ślusarczykiem SChr
 • Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu wraz z ks. Pawłem Hałgasem SChr (Droga Krzyżowa) 

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, oraz wspólną modlitwą zanoszoną do Pana Boga w intencji naszych rodaków na świecie, już teraz przygotowujemy się w duchu do kolejnego czuwania na Jasnej Górze, pamiętając aby iść na całego z Bogiem i Matką Najświętszą, zgodnie z myślą Kardynała Augusta Hlonda, Wielkiego Prymasa Polski i Założyciela Towarzystwa Chrystusowego. 

Całość harmonogramu, przedstawiała się następująco:

 • 18.00    – rozpoczęcie Jasnogórskiej Nocy Czuwania i powitanie na Auli o. Kordeckiego
 • 18.15     – przedstawienie teatralne pt.: „90 lat chrystusowców” – przygotowane przez młodzież parafii pw. św. Józefa w Stargardzie
 • 18.45    – spektakl teatru A z Gliwic
 • 20.00   – rozpoczęcie modlitwy w Kaplicy Cudownego Obrazu
 • 20.15    – różaniec w intencji powołań kapłańskich i zakonnych do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i Sióstr Misjonarek prowadzony przez alumnów WSD chrystusowców
 • 21.00   – Apel Jasnogórski
 • 21.30    – nabożeństwo prowadzone przez alumnów WSD chrystusowców
 • 22.15    – nabożeństwo prowadzone przez siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii
 • 23.00   – uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Szymona Stułkowskiego, biskupa pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej
 • 00.00  – przerwa na kawę / herbatę w Auli o. Kordeckiego, w tym czasie w Kaplicy Cudownego Obrazu różaniec
 • 00.30  – nabożeństwo prowadzone przez parafię pw. św. Józefa w Stargardzie
 • 01.15   – nabożeństwo prowadzone przez parafię pw. św. Ottona w Pyrzycach
 • 2.00    – droga krzyżowa prowadzone przez parafię pw. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu