XXXVI Jasnogórska Noc Czuwania w Intencji Polonii i jej Duszpasterzy

16 października 2021

Jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń duszpasterskich w naszym zgromadzeniu była XXXVI Jasnogórska Noc Czuwania w Intencji Polonii i jej Duszpasterzy, przygotowane przez nasz referat powołań, którym kieruje ks. Mateusz Socha TChr.

Hasłem tegorocznego czuwania były słowa kardynała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski i założyciela naszego zgromadzenia: Być katolikiem w sercu 

Modlitewne czuwanie w nocy z 15 na 16 października, zgromadziło liczne środowiska polonijne i duszpasterskie:

  • Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, wraz z Wikariuszem Generalnym, ks. Bogusławem Burgatem TChr i Ekonomem Generalnym, ks. Markiem Grygielem TChr
  • Wyższe Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, wraz z Rektorem ks. Janem Hadalskim TChr i ks. Pawłem Jasiną TChr
  • Nowicjat Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, wraz z magistrem ks. Karolem Kozłowskim TChr
  • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, wraz z Matką Generalną, s. Ewą Kaczmarek MChR
  • Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. bp Wiesław Lechowicz 
  • Liczni wierni z Polskich Misji Katolickch zagranicą i polskich parafii na świecie 
  • Wiele środowisk parafialnych z kraju, szczególnie prowadzonych przez księży chrystusowców, pragnących modlić się za swoich rodaków i ich duszpasterzy na całym świecie 

Nasze spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęło się od koncertu Marcina Stycznia w auli o. Kordeckiego, gdzie mogliśmy wysłuchać współczesnych piosenek o treści opartej na naszej wierze i mocno zasadzonych na katolickiej tożsamości. 

Podczas modlitewnego czuwania, odmówiliśmy wspólnie różaniec przed obliczeń Cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, oraz odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, który poprowadził Ekonom Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Marek Grygiel TChr, zaś obecni księża biskupi, udzielili zgromadzonym duchownym i pielgrzymom błogosławieństwa. 

O godz. 23:00 zebraliśmy się na Mszy Świętej, której przewodniczył Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Bogusław Burgat TChr. W skierowanej do nas homilii, dogłębnie wyłożył pouczenia płynące z hasła Być katolikiem w sercu, oraz myśli i nauczanie kardynała Augusta Hlonda. Zwracał on uwagę na nieautentyczny katolicyzm, stanowiący wyzwanie naszych czasów, płytki, skostniały i niepraktykujący, często okolicznościowy, a nawet modny. Takie spłycenie wiary prowadzi do jej utraty, uderza w rodzinę i niekiedy skutkuje dobrowolnym odejściem od Pana Boga. Stąd płynie także przestroga o zachowanie właściwych relacji pomiędzy zdrowym i autentycznym życiem wiary, a tym, co niesie ze sobą współczesne społeczeństwo, pamiętając, że to nie kultura przyniosła nam wiarę, ale właśnie wiara przyniosła nam samą kulturę. Bycie takim katolikiem oznacza zabieganie o posiadanie sumienia zgodnego z prawem Bożym. Ponadto, należy pamiętać aby w naszych duchowych fundamentach, być nim nie tylko w sercu, ale także na ulicy i w towarzystwie, dając zarazem piękne świadectwo swojej wiary i wierności Ewangelii Chrystusa. Podczas wspólnej Eucharystii, nasze myśli i modlitwy skupione były wobec wszystkich Polaków w kraju i na świecie. 

W trakcie nocnego czuwania staraliśmy się umocnić zgromadzonych pielgrzymów również od strony fizycznej, poprzez wydawaną kawę i herbatę, by ponownie zgromadzić się przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej i uczestniczyć w nabożeństwach w intencji Polonii, prowadzonych przez poszczególne wspólnoty parafialne:

  • Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Goleniowa, wraz z ks. prob. Krzysztofem Musiałkiem TChr
  • Parafia pw. św. Józefa w Stargardzie, wraz z ks. prob Krzysztofem Wąchałą TChr i ks. Wojciechem Kułachem TChr, wraz z Bractwem św. Józefa 
  • Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu, wraz z ks. Michałem Ogrodnikiem TChr. 

Po zakończeniu nabożeństw w Kaplicy Cudownego obrazu Matki Bożej, zgromadzonym pielgrzymom błogosławieństwa udzielił Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Bogusław Burgat TChr. 

Umocnieni Bożym błogosławieństwem, oraz wspólną modlitwą zanoszoną do Pana Boga w intencji naszych rodaków na świecie, już teraz przygotowujemy się w duchu do kolejnego czuwania na Jasnej Górze, pamiętając aby b katolikami w sercu, zgodnie z myślą kardynała Augusta Hlonda.