Wybory seminaryjne

28 października 2021

W środę 27 października w naszej wspólnocie odbyły się wybory samorządu seminaryjnego.

Ustępujący ze swoich funkcji klerycy V roku, Dominik Bieniek TChr, Krzysztof De Bruijn TChr i Grzegorz Brzozowski-Zabost TChr, przekazali swoje obowiązki nowo wybranym przedstawicielom pochodzącym z kursu IV. 

Dziekan – kl. Matthew Pajor TChr 

Ceremoniarz – kl. Bohdan Prysiarzny TChr 

Gospodarz – kl. Alexander Łakomy TChr 

Zadaniem samorządu jest reprezentowanie współbraci w trakcie formacji seminaryjnej, przedkładanie nowych pomysłów i potrzeb, ułatwianie współpracy z przełożonymi, a także wykonywanie codziennych obowiązków wiążących się z przydzielonym odcinkiem życia w seminarium. 

Tego samego dnia wybraliśmy również dziekanów kursowych, którymi zostali:

I rok – kl. Augustyn Kozieratskyi TChr

II rok – kl. Grzegorz Grabowski TChr

III rok – kl. Paweł Grzegorzewski TChr

IV rok – kl. Matthew Pajor TChr, łączący jednocześnie funkcję dziekana całego seminarium

V rok – kl. Dominik Bieniek TChr

VI rok – dk Paweł Hałgas TChr, jako dziekan wieczysty, nawiązując do długiej tradycji seminaryjnej

Tradycyjnym i humorystycznym już akcentem, był dowolny i nierzadko parodiujący strój uczestniczących.

Wszystkim naszym współbraciom, którzy od tej chwili będą w pewien sposób nadawać ton życia seminaryjnego, życzymy wielu owoców ich pracy, przyczyniającej się do pogłębienia ducha wspólnoty i braterskiej miłości.