Wybory seminaryjne 2023

26 października 2023

W środę 25 października w naszej wspólnocie odbyły się wybory samorządu seminaryjnego. 

Ustępujący ze swoich funkcji klerycy V roku – Piotr Gutsche SChr, Kamil Smyk SChr i Krystian Smykla SChr – przekazali swoje obowiązki nowo wybranym przedstawicielom pochodzącym z kursu IV: 

  • Dziekan – kl. Bartosz Zaryczny SChr
  • Ceremoniarz – kl. Grzegorz Grabowski SChr
  • Gospodarz – kl. Wiktor Stankiewicz SChr 

Miłym i przyjętym już od lat akcentem seminaryjnych wyborów, było wzajemne przekazanie sobie przedmiotów, które symbolizują poszczególne funkcje i trwale wpisały się w pewien kod kulturowy naszych kleryków. Ponadto, niepamiętną wręcz tradycją, był dowolny strój uczestników, który na przestrzeni lat przybierał formę wcielania się w różnego rodzaju postaci, co postanowiła kontynuować część naszych kleryków.

Zadaniem wybranego samorządu jest reprezentowanie współbraci w trakcie formacji seminaryjnej, przedkładanie nowych pomysłów i potrzeb, ułatwianie współpracy z przełożonymi, a także wykonywanie codziennych obowiązków wiążących się z przydzielonym odcinkiem życia w seminarium. 

Tego samego dnia wybraliśmy również dziekanów kursowych, którymi zostali:

  • III rok – kl. Augustyn Kozieratskyi SChr
  • IV rok – kl. Bartosz Zarzyczny SChr, łączący jednocześnie funkcję dziekana całego seminarium
  • V rok – kl. Kamil Smyk SChr, 
  • VI rok – kl. Matthew Pajor SChr, jako tzw. Dziekan Wieczysty, nawiązując do długiej tradycji seminaryjnej ostatniego kursu formacji kapłańskiej

Wszystkim naszym współbraciom, którzy od tej chwili będą nadawać ton życia seminaryjnego, życzymy wielu owoców ich pracy, przyczyniającej się do pogłębienia ducha wspólnoty, braterskiej miłości oraz promowania dobrego imienia seminarium i samego Towarzystwa Chrystusowego.