Wspólnota do której powołuje nas Pan Bóg

20 maja 2021

Każdy kto odpowiedział na Boże wezwanie i wstąpił na drogę powołania, wie, że w całe jego życie będzie wpisane słowo WSPÓLNOTA

Wspólnota Kościoła, wspólnota zakonna, wspólnota seminaryjna, wspólnota księży, czy wspólnota braci, choć oznaczają pewną grupę ludzi, to zawsze prowadzą nas do nadprzyrodzonej rzeczywistości za którą stoi Pan Bóg, Jego wola i dzieła jakie przez tych ludzi mają zostać dokonane.

Życie we wspólnocie wymaga nieustannej formacji, szczególnie duchowej i czysto ludzkiej, której podstawy wykuwają się w pierwszej wspólnocie każdego człowieka, jaką jest rodzina. To ona właśnie przekazuje nam wiarę, wprowadza do kolejnej wspólnoty, jaką jest Kościół , przekazuje wzorce życia chrześcijańskiego i daje wszelkie podstawy pozwalające na odkrycie i rozeznanie swojego powołania, by zgodnie z duchem Ewangelii i nauczaniem Pana Jezusa, prowadzić powierzonych sobie ludzi na drodze Zbawienia.