Wspólna Eucharystia ze współbraćmi obchodzącymi złoty jubileusz kapłaństwa – zachęta dla trwających na drodze powołania

26 maja 2022

Nasze seminarium duchowne to miejsce gdzie ludzie wezwani przez Pana Boga, rozeznają drogę swojego powołania, formują się w cnotach życia zakonnego oraz poznają przedmioty filozoficzne i teologiczne, które pozwalają im odkryć prawdy, jakie rządzą otaczającym nas światem, jako dziełem samego Stwórcy oraz prawdy nadprzyrodzone, wynikające z wiary katolickiej, a prowadzące nas do Jezusa Chrystusa i zapowiedzianego Królestwa Bożego.

Kilkuletnia formacja seminaryjna wiedzie nas do przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich i przyjęcia zadań w służbie Kościoła oraz realizacji misji Towarzystwa Chrystusowego. Czas ten otwiera pełnię powołania i owoce jakie wydaje Eucharystia i inne posługi sprawowane przez wyświęconych kapłanów.

Radość i dzieła jakie Pan Bóg czyni przez ich namaszczone dłonie, stanowią zawsze przedmiot modlitewnej pamięci i obchodów, jakie oddajemy naszych współbraciom, którzy już są kapłanami, a nam dają godny przykład życia kapłańskiego i zakonnego. 

26 maja w czwartek, tak mocno związany z ustanowieniem sakramentów kapłaństwa i Eucharystii przez Pana Jezusa, zebraliśmy się w kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, aby pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego ks. Krzysztofa Olejnika TChr, uczestniczyć we wspólnej Eucharystii i dziękować za 50 lat kapłaństwa księży Józefa Dudziaka TChr, Józefa Przekopa TChr, Andrzeja Wałdowskiego TChr i Tadeusza Winnickiego TChr i prosić Pana Boga o dalsze łaski na drodze ich powołania.

Przełożony Generalny wręczył jubilatom błogosławieństwo papieskie i sam pobłogosławił krzyże, które stanowią dla naszych współbraci pamiątkę jubileuszu.