wizyta w Seminarium Archidiecezjalnym

7 lutego 2024
Piątego lutego, odpowiadając na zaproszenie ks. rektora Jana Frąckowiaka, udaliśmy się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu na wspólną Mszę Świętą i braterski wieczór.

Była to okazja do modlitwy za nasze seminaria, integracji i podzielenia się charyzmatem naszego Zgromadzenia z klerykami Arcybiskupiego Seminarium.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i za wieczór pełen braterskiej życzliwości.