Wigilia Zesłania Ducha Świętego na poznańskim Umultowie

6 czerwca 2022

Duchu święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!

Trwając w wielkanocnej radości, przez pięćdziesiąt dni wołaliśmy w modlitewnym uniesieniu Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Na kartach Ewangelii nasz boski Zbawiciel przekazał nam obietnicę zesłania Ducha Świętego, Pocieszyciela i Ducha Prawdy, który będzie świadczył o Nim, jak i umacniał i prowadził nas w wierze. Począwszy od Zesłania Ducha Świętego, który zstąpił na uczniów i Maryję, zgromadzonych we wspólnocie i na modlitwie, tak cała wspólnota Kościoła trwa w Chrystusie, modląc się za losy świata i wszystkich ludzi, czyniąc dzieła miłości i prosząc o udzielanie nam tego, który ożywia i uświęca wierzących. 

Taką też Tajemnicę Wiary klerycy naszego seminarium wraz z rektorem ks. Janem Hadalskim TChr, mogli przeżywać podczas Wigilii Zesłania Ducha Świętego w sobotę 4 czerwca, trwając w modlitewnej wspólnocie w Parafii pw. św. Jadwigi Królowej, gdzie duszpasterstwo prowadzą księża chrystusowcy.