Wierni powołaniu

29 czerwca 2022

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej już od 90 lat realizuje zamysł wielkiego Protektora Polonii, kardynała Augusta Hlonda, naszego Założyciela i Prymasa Polski. 

Przez dziesięciolecia zmieniały się warunki naszej pracy i posługi, szczególnie zaś kraje do których posyłani byli księża i bracia chrystusowcy. Niezmienny pozostał jednak nasz charyzmat i sens powołania jakim jest własne uświęcenie w służbie Panu Bogu i Kościołowi pośród naszych braci zagranicą. Z czasem, w duszpasterstwo emigracyjne włączył się kolejny zakon – Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej – którego założycielem był nasz współbrat Ojciec Ignacy Posadzy TChr, pierwszy chrystusowiec.

Nasze seminarium realizuje w Towarzystwie Chrystusowym ogromnie ważną misję formowania i kształcenia przyszłych duszpasterzy polskiej emigracji. Aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii Chrystusa, przykładamy wielką troskę do sprawy nowych powołań kapłańskich i zakonnych o które modlimy się każdego dnia i własnym świadectwem zachęcamy tych, którzy wciąż rozeznają swoją drogę do Pana Boga. 

Jednocześnie, promujemy również informacje o naszym Założycielu, kardynale Auguście Hlondzie, jego życiu i dziełach, którego wielkie zamysły duchowej odnowy narodu i całego Kościoła, wręcz wyprzedzały swoje czasy, czyniąc go nie tylko wielkim mężem Kościoła, ale i jednym z największych Polaków ostatnich dziesięcioleci. Wreszcie, podkreślamy i propagujemy naszą własną, wielką misję duszpasterstwa emigracyjnego, niemalże nie znajdującego swojego odpowiednika w innych krajach, a przyczyniającego się do ratowania dusz tych, którzy z różnych powodów znaleźli się lub urodzili poza granicami Ojczyzny.

We wszystkich naszych przedsięwzięciach i zadaniach, kierujemy się zawołaniem: Oby tylko Chrystus był głoszony!