W intencji beatyfikacji Ojca Posadzego

18 stycznia 2022

17 stycznia to w naszej rodzinie zakonnej wspomnienie rocznicy śmierci Ojca Ignacego Posadzego TChr, Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego, który z polecenia kardynała Augusta Hlonda, podjął się dzieła organizacji zgromadzenia zakonnego przeznaczonego do duszpasterstwa naszych rodaków poza granicami kraju. Nasz współbrat, był ponadto Założycielem Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, gdyż ideą kardynała Hlonda było, aby wraz z polskim kapłanem i bratem, na emigracyjne szlaki głoszenia Ewangelii i troski o opuszczających Ojczyznę Polaków, udawała się również przygotowana do tego zadania i oddana sprawie Chrystusa, siostra zakonna. 

Poniedziałek 17 stycznia był dla nas ostatnim dniem trwającej w naszej rodzinie zakonnej nowenny o beatyfikację Sługi Bożego, Ojca Posadzego. Taką samą prośbę zanosiliśmy za pośrednictwem Maryi w modlitwie różańcowej, którą odmówiliśmy bezpośrednio przed przystąpieniem do Mszy Świętej, której przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Olejnik TChr. 

Homilię skierował do nas proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach, ks. Bogusław Kozioł TChr, który podkreślił heroiczność cnót jakim przepełnione było życie naszego współbrata, jego osobista świętość, przykład gorliwej wiary, oraz wielkie zasługi i nieprzecenione dzieło tworzenia zrębów duszpasterstwa emigracyjnego, stanowiące odpowiedzialną i chlubną misję polskiego Kościoła wobec swoich dzieci znajdujących się poza granicami kraju i pragnących zachować żywą więź z Chrystusem, oraz tożsamość, jaką otrzymali oni w swojej Ojczyźnie.