W drodze do święceń – rekolekcje

18 maja 2021

Wielki dzień dla wspólnoty Kościoła i ogromna radość dla naszej rodziny zakonnej, jakim są święcenia diakonatu i prezbiteratu we wtorek 25 maja, stają się coraz bliższe. 

Nasi współbracia z roku V i VI:

  • kl. Paweł Hałgas TChr 
  • dk. Chris Czapla TChr
  • dk. Sebastian Stawierej TChr

– rozpoczynają dziś rekolekcje, pozwalające im na wewnętrzne przygotowanie się do tej wielkiej uroczystości, kiedy to zostaną ustanowieni diakonami i prezbiterami podczas obrzędu święceń w poznańskiej katedrze z rąk księdza biskupa Szymona Stułkowskiego. Rekolekcje prowadzi dla nich ks. Leszek Kryża TChr, w miejscu gdzie rozkwita powołanie każdego Chrystusowca, w naszym Domu Nowicjackim w Mórkowie. 

W tym szczególnie ważnym dla nich czasie, otoczmy naszych braci ufną modlitwą przed podjęciem wielkiego dzieła do jakiego powołuje ich Pan Bóg.