V niedziela Wielkie Postu – oblicze Pana zasłonięte dla ludzkich oczu

2 kwietnia 2022

 

Zgodnie z przyjętą tradycją, sięgającą swymi korzeniami okresu Średniowiecza, na V niedzielę Wielkiego Postu, zakrywamy krzyże fioletową zasłoną, która uroczyście zostanie zdjęta podczas adoracji Krzyża w Wielki Piątek w czasie Triduum Paschalnego. 

Fioletowa zasłona posiada swój głęboko symboliczny wymiar, mający oddać żal, pokutę, osobiste nawrócenie i duchową przemianę każdego człowieka przed momentem ponownego oglądania Bożego majestatu. 

Ten brak Pana Jezusa na krzyżu, dla ludzkich oczu, może potęgować tęsknotę i pragnienie ponownego spotkania z nim oraz służyć rozwinięciu odpowiedniej postawy ducha, jaka winna nam towarzyszyć w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu i świadomości, że oto wkrótce zmartwychwstanie ten, który nie wahał się oddać swojego ziemskiego życia za uciemiężoną grzechem ludzkość, niosąc nam Dobrą Nowinę, że każdy człowiek dzięki wierze i wypełnianiu nauki Jezusa Chrystusa, ma otwartą drogę by dostąpić powstania z martwych i osiągnąć radość życia wiecznego.