Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

20 marca 2021

Podczas wczorajszej uroczystości św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, nasze myśli skupiliśmy na Bożym wybrańcu, który choć tylko symbolicznie został zapisany na kartach Pisma Świętego, to jego wielkim zadaniem było wychowanie Pana Jezusa, Odkupiciela ludzkości.

Zgodnie z tradycją Kościoła, św. Józef jest dla nas wzorem cnót, takich jak wierność, uczciwość i opiekuńczość, a dla wielu osób pracy, jest orędownikiem do którego mogą się uciekać w swoich codziennych troskach. W naszym zgromadzeniu patronuje on Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Niemczech, Holandii, Włoszech i Węgrzech, a dla naszych braci zakonnych, jest on przykładem bezwarunkowego i pełnego powołania, ofiarowanego Panu Bogu.