Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – imieniny rektora ks. Jana Hadalskiego SChr

24 czerwca 2023

Dziś liturgia każe nam radować się z samych narodzin poprzednika Pańskiego. Każe nam dziękować Bogu za powołanie Jana Chrzciciela, św. Jan Paweł II

Rodzina zakonna Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, dziękuje również za powołania wszystkich naszych współbraci, którzy obchodzą dziś swoje imieniny, zaś klerycy, którzy formują się do bycia duszpasterzami polskich emigrantów, szczególnie za rektora naszego seminarium, ks. Jana Hadalskiego SChr, czemu daliśmy wyraz w liturgii Mszy Świętej, która odbyła się pod jego przewodnictwem, zaś homilię wygłosił prefekt ks. Paweł Jasina SChr. 

Podkreślił on, że tak jak św. Jan Chrzciciel wskazywał na Baranka Bożego, będącego zapowiedzianym przez proroków Odkupicielem ludzkości, tak i jednym z głównych celów formacji seminaryjnej, nad którą czuwa rektor, jest właśnie prowadzenie do jedynego i prawdziwego Baranka, którego spotykamy przede wszystkim podczas Eucharystii, która jest szczytem życia liturgicznego i z której Kościół czerpie swoje duchowe siły i moc do głoszenia Ewangelii oraz uświęcenia ludzi. 

Życzenia od całej wspólnoty Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, złożył księdzu rektorowi oraz ks. Janowi Fligowi SChr, duszpasterzowi Polonii w Rio de Janeiro w Brazylii, który również obchodzi swoje imieniny i przebywa wraz z nami w Domu Głównym, wicesuperior ks. Mateusz Socha SChr i kl. Kamil Smyk SChr, senior naszego seminarium.

Imieniny naszych współbraci są dla wszystkich chrystusowców okazją do dziękowania Panu Bogu za dar ich powołania oraz sposobnością do jeszcze intensywniejszej modlitwy za nich, powierzając ich Chrystusowi, który jest dla nas całą naszą zakonną i kapłańską tożsamością oraz Maryi, Królowej Towarzystwa Chrystusowego, która zawsze towarzyszy nam na drogach, którymi prowadzi nas powołanie.