Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

4 czerwca 2021

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwii Chrystusa, potocznie nazywana Bożym ciałem i przypadająca na czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy, była dla nas okazją do praktyk i oddania czci Panu Jezusowi, uczestnicząc w liturgii i procesjach eucharystycznych na parafiach prowadzonych przez księży chrystusowców:

  • w Chociwlu, Dobrzanach, Goleniowie, Marianowie, Płotach, Poznaniu, Pyrzycach, Stargardzie, Tetyniu i Władysławowie.

To właśnie Eucharystia zapewnia wspólnocie Kościoła wzrost i daje nam prawdziwe życie duchowe, jednocząc nas jeszcze ściślej z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. On jest mistycznym ciałem, którego my, jako wierzący w prawdę Ewangelii, również jesteśmy żywymi i czynnymi członkami. Stąd pochodzi też tradycyjna wdzięczność, znajdująca swoje uzewnętrznienie w uroczystych i pięknych procesjach, które są autentycznym świadectwem wiary całego Ludu Bożego.

Dziękujemy za możliwość skorzystania ze zdjęć, które w części pochodzą ze źródeł parafialnych, a także od Pani Joanny Stefańskiej.