Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

22 czerwca 2022

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywana Bożym Ciałem i przypadająca w czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy, a w tym roku odbywająca się 16 czerwca, była dla nas okazją do akcji duszpasterskiej i oddania czci Panu Jezusowi, uczestnicząc w liturgii i procesjach eucharystycznych we wspólnotach parafialnych prowadzonych przez księży chrystusowców:

  • w Goleniowie, Poznaniu, Pyrzycach, Sarbii, Stargardzie i Tetyniu.

Ponadto, nasi współbracia włączyli się w obchody uroczystości organizowane przez archidiecezję poznańską na terenie miasta, gdzie znajduje się Dom Główny Towarzystwa Chrystusowego i nasze seminarium.  

To właśnie Eucharystia zapewnia wspólnocie Kościoła wzrost i daje wszystkim wierzącym prawdziwe życie duchowe, jednocząc nas jeszcze ściślej ze Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. On jest mistycznym ciałem, którego my, jako wierzący w prawdę Ewangelii, również jesteśmy żywymi i czynnymi członkami. Stąd pochodzi też tradycyjna wdzięczność, znajdująca swoje uzewnętrznienie w uroczystych i pięknych procesjach, które są autentycznym świadectwem wiary całego Ludu Bożego.

Wybrane zdjęcia pochodzą z profili w mediach społecznościowych parafii prowadzonych przez księży chrystusowców i archidiecezji poznańskiej.