Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

27 listopada 2023

➡️„Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego,  naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania: i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,  królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.”
– z prefacji o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata

➡️Wyjątkowym dniem dla naszej wspólnoty zakonnej jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – tytularne święto Towarzystwa, które przypada w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

➡️Przygotowywaliśmy się do tego wyjątkowego dnia przez modlitewne triduum i dzień skupienia. Rozważania poprowadził ks. Bartłomiej Dolata, wikariusz parafii pw. św. Rocha w Poznaniu. Tematem przewodnim nauk były przymioty królowania Chrystusa, zawarte w nauczaniu papieża Benedykta XVI, w Ewangelii według św. Jana oraz w prefacji na Uroczystość Chrystusa Króla.

➡️Centralnym punktem naszego świętowania była Uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. dr Michał Wilkosz, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Ks. Rektor wygłosił homilię, w której podkreślił jak ważne jest odkrywanie i zaspokajanie najgłębszych pragnień serc ludzi, do których jesteśmy posłani.

Po Eucharystii przenieśliśmy się do zakonnego refektarza, gdzie wraz z zaproszonymi gośćmi i naszymi dobrodziejami, rozpoczęliśmy drugą część świętowania.

Króluj nam Chryste!