U stóp świętego Wojciecha w Gnieźnie

23 kwietnia 2023

22 dzień każdego miesiąca jest dla nas szczególną okazją do modlitwy o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Augusta Hlonda, Kardynała i Prymasa Polski, Założyciela Towarzystwa Chrystusowego.

Stąd też, każdego takiego dnia, w Bazylice prymasowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie, sprawowana jest Msza Święta w takiej właśnie intencji, gdzie zawsze uczestniczy delegacja naszego zgromadzenia. W tym miejscu spoczywa również serce kardynała Hlonda. 

Ponadto, 22 kwietnia stanowił dla nas sposobność, aby włączyć się w uroczystość odpustową ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski, Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Gniezna. Podczas wieczornych Nieszporów, którym przewodniczył bp Wiesław Śmigiel, ordynariusz Diecezji Toruńskiej, nastąpiło procesyjne przeniesienie relikwi św. Wojciecha z katedry gnieźnieńskiej do Kościoła św. Michała.

Po dotarciu procesji z relikwiami na miejsce, swoje słowo do wiernych skierował Prymas Polski, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Wojciech Polak oraz obecni Prymas Czech, Arcybiskup Metropolita Praski Jan Graubner, Prymas Łotwy, Arcybiskup Metropolita Ryski Zbigņevs Stankevičs i Arcybiskup Metropolita Belgradzki László Német.

Prymas Polski przypomniał znamienne słowa św. Jana Pawła II, który podczas swojej pielgrzymki do Polski, właśnie w Gnieźnie, wskazywał, aby ideę świętego Wojciecha przyjmować, pomnażać i przekazywać pokoleniom naszego narodu. 

Wszyscy obecni biskupi udzielili zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa, zaś Apelem Jasnogórskim, zakończono wieczorne obchody odpustowe ku czci św. Wojciecha.