Sztuka w służbie popularyzacji tematyki zakonnej

12 kwietnia 2023

W ramach trwającej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wystawie ROZKWIT, nasz współbrat z roku IV kl. Piotr Gutsche SChr, udostępnił swoje prace, dotyczące tematyki życia zakonnego oraz przedstawiające postać ks. Pawła Kontnego SChr, który w 1945 roku oddał swoje życie w obronie czystości niewiast zaatakowanych przez radzieckich żołnierzy w mieście Lędziny na Górnym Śląsku

który zginął, jako dobry pasterz za owce swoje (słowa z nagrobku ks. Kontnego).