Sympozjum naukowe w Kazimierzu Biskupim

25 lutego 2022

W dniach 23-24 lutego w Kazimierzu Biskupim po raz dwudziesty drugi odbyło się Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne pt. „Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie”, wydarzenie zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, na czele z prodziekanem ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej oraz naszym wykładowcą ks. dr hab. Andrzejem Prybą MSF, prof. UAM.

Obrady zainaugurowała uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp dr Krzysztof Wętkowski, biskupa diecezjalnego diecezji Włocławskiej. W trakcie sympozjum, swoje wystąpienia na poszczególne zagadnienia udziału osób świeckich w życiu Kościoła przedstawiło dwudziestu pięciu prelegentów. Omówione zostały tematy: 

  • drogi synodalnej
  • udziału grup charyzmatycznych
  • świeckich teologów
  • urzędników sądowych 
  • muzyków kościelnych
  • katechetów
  • akolitów i lektorów
  • zakrystianów 

Ponadto, poruszone zostały problemy pracy, polityki oraz mediów w życiu Kościoła. Z kolei, zwieńczenie obrad stanowiły wykłady na temat roli rodziny w posłudze świeckich.

W 2022 roku przypada 35-ta rocznica VII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie, którego owocem była adhortacja posynodalna Christifideles Laici papieża Jana Pawła II, przybliżająca istotę posługi laikatu w Kościele w świetle procesu synodalnego XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Tegoroczne sympozjum miało miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. Z ramienia naszego seminarium udział wzięli kl. Dominik Bieniek TChr oraz br. Andrzej Pruszkowski OCD.

Relacja i zdjęcia: kl. Dominik Bieniek TChr