Święcenia diakonatu naszego współbrata w Łososinie Dolnej

4 października 2023

1 października, w 26. Niedzielę Okresu Zwykłego, nasz współbrat Matthew Pajor SChr przyjął święcenia diakonatu, których udzielił mu biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz. 

Uroczysta Msza Święta z obrzędem udzielenia święceń, odbyła się w kościele Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gdzie dzień wcześniej nasz współbrat złożył swoją profesję wieczystą. 

Diakon Matthew dołączył odtąd do swoich kursowych współbraci z VI roku – diakonów Bohdana Prysiarznego SChr i Alexandra Łakomego SChr – wraz z którymi, umocniony łaską sakramentalną, będzie wspierać kapłanów w ich misji duszpasterskiej oraz służyć Ludowi Bożemu w posłudze liturgii, słowa i miłości.

Diakon Matthew Pajor SChr pochodzi z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lombard w Stanach Zjednoczonych, gdzie duszpasterstwo prowadzą księża chrystusowcy wraz z ks. prob. Andrzejem Maślejakiem SChr. 

Chlubnym zawołaniem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej jest myśl Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego, kardynała Augusta Hlonda: Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej! Stąd, naszą rodzinę zakonną cieszy wielka radość, że pośród naszych rodaków poza granicami Ojczyzny, rodzą się powołania zakonne i kapłańskie, bowiem trzej nasi diakoni pochodzą odpowiednio ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Niemiec. 

Więcej informacji i fotorelacja – Gość PL Tarnowski:

https://tarnow.gosc.pl/doc/8513257.Oddany-Bogu-i-chrystusowcom-za-zawsze?fbclid=IwAR2YLrRf4Xa4TpwB8NZhCSYaRugusgNVj_j555UL4O-q3lw5EAttYxrAKgk_aem_AegWubKpu5Fc1ywzAWx8lKMsE761Rf6CF436spfKh4CqvR3RN4YLEEZHzHmmANTkSEM