Święcenia diakonatu i prezbiteratu

16 maja 2023

W czasie święceń kapłańskich nasze dłonie zostały namaszczone, aby stały się dłońmi błogosławiącymi. W tej godzinie prośmy Pana, żeby nasze ręce coraz bardziej służyły niesieniu zbawienia, niesieniu błogosławieństwa, uobecnianiu Jego dobroci! Benedykt XVI

We wtorek 16 maja o godz. 10:00 w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra Pawła, odbyła się uroczysta Msza Święta z obrzędem udzielenia święceń diakonatu i prezbiteratu z rąk Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego.

Święcenia diakonatu przyjęli:

  • Alexander Łakomy z Polskiej Parafii w Essen w Niemczech
  • Bohdan Prysiarzny z Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie 

Święcenia prezbiteratu przyjęli:

  • Dominik Bieniek SChr, Polska Misja Katolicka w Bochum, Niemcy – odbywał praktykę diakońską w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie
  • Piotr Biber SChr, Polska Misja Katolicka w Koblenz, Niemcy – odbywał praktykę diakońską w Parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu
  • Krzysztof De Bruijn SChr, Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu – odbywał praktykę diakońską w Parafii pw. św. Józefa w Stargardzie
  • Grzegorz Brzozowski-Zabost SChr, Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu – odbywał praktykę diakońską w Parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach

Księża neoprezbiterzy oraz nowo wyświęceni diakoni będą odtąd służyć wspólnocie Kościoła w realizacji powierzonych im zadań – nasi bracia kapłani jako duszpasterze, udając się do wyznaczonych im parafii w Dobrzanach, Goleniowie, Stargardzie i Szczecinie, zaś diakoni, umocnieni łaską sakramentalną, będą wspierać kapłanów w ich misji i służyć Ludowi Bożemu w posłudze liturgii, słowa i miłości.

Ten radosny dzień ma wymiar podwójny, zarówno dla całej wspólnoty Kościoła, jak i naszej rodziny zakonnej, gdyż podjęte przed dziewięćdziesięcioma laty wysiłki Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda, jakim było utworzenie Towarzystwa Chrystusowego, zajmującego się polskimi emigrantami i trosce o ich trwanie w  Kościele, wciąż jest kontynuowane i do pracy w Winnicy Pańskiej Pan Bóg powołuje kolejnych chrystusowców, ku naszej radości, rodzin wyświęconych współbraci, wiernych Kościoła, jak i samego Nieba.

Znamiennym dla naszej misji w Kościele jest fakt, że czterech spośród wyświęconych wczoraj współbraci, pochodzi bezpośrednio z zagranicznych placówek duszpasterskich prowadzonych przez księży chrystusowców, co stanowi piękny owoc ich pracy i zarazem wielką łaskę udzieloną całej naszej rodzinie zakonnej. 

Kończąc liturgię nasi współbracia złożyli kwiaty w kaplicy św. Franciszka Ksawerego, gdzie znajduje się spiżowy pomnik Założyciela Towarzystwa Chrystusowego, kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski i wielkiego Protektora Polonii.

Foto Danuta Witkowska (Hlondianum)

Uroczystość święceń transmitowana była poprzez platformę YouTube:

https://www.youtube.com/live/vEnUOPdYYR8?feature=share