Święcenia diakonatu i prezbiteratu w Towarzystwie Chrystusowym

18 maja 2022

We wtorek 17 maja, o godz. 10:00, w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra Pawła, odbyła się uroczysta Msza Święta z obrzędem udzielenia święceń diakonatu i prezbiteratu z rąk księdza biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Grzegorza Balcerka.

  • Akolici Piotr Biber, Dominik Bieniek, Grzegorz Brzozowski-Zabost i Krzysztof De Bruijn przyjęli święcenia diakonatu. 
  • Diakoni Paweł Hałgas i Dominik Matuszewski przyjęli święcenia prezbiteratu.

Księża neoprezbiterzy, oraz nowo wyświęceni diakoni będą odtąd służyć wspólnocie Kościoła w realizacji powierzonych im zadań. Nasi bracia kapłani jako duszpasterze, udając się do swoich pierwszych parafii w Chociwlu i Stargardzie na Pomorzu Zachodnim, zaś diakoni, umocnieni łaską sakramentalną będą wspierać kapłanów w ich misji i służyć Ludowi Bożemu w posłudze liturgii i dziełom miłosierdzia.

Ten radosny dzień ma wymiar podwójny, zarówno dla całej wspólnoty Kościoła, jak i naszej rodziny zakonnej, gdyż podjęte przed dziewięćdziesięcioma laty wysiłki Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda, jakim było utworzenie Towarzystwa Chrystusowego, zajmującego się polskimi emigrantami i trosce o ich trwanie w  Kościele, wciąż jest kontynuowane i do pracy w Winnicy Pańskiej Pan Bóg powołuje kolejnych chrystusowców, ku naszej radości, rodzin wyświęconych współbraci, wiernych Kościoła, jak i samego Nieba.

Znamiennym dla naszej misji w Kościele jest fakt, że trzech spośród wyświęconych wczoraj współbraci, pochodzi bezpośrednio z zagranicznych placówek duszpasterskich prowadzonych przez księży chrystusowców, co stanowi piękny owoc ich pracy i zarazem wielką łaskę udzieloną całej naszej rodzinie zakonnej. 

Kończąc liturgię nasi współbracia złożyli kwiaty w kaplicy św. Franciszka Ksawerego, gdzie znajduje się spiżowy pomnik Założyciela Towarzystwa Chrystusowego, kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski i wielkiego Protektora Polonii.

Zdjęcia: Danuta Witkowska (Hlondianum)