Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Poznańskeij

2 lutego 2022

Dzisiejsze Święto Ofiarowania Pańskiego i Eucharystia sprawowana w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, stanowią dla naszej wspólnoty seminaryjnej okazję do spotkania się z Panem Jezusem, przyjętego w Słowie Bożym i pod postacią dającego Życie chleba, oraz wyrazu jedności wszystkich osób życia konsekrowanego archidiecezji poznańskiej. 

Mszy Świętej przewodniczył Arcybiskup Metropolita Poznański, Stanisław Gądecki. To ważne dla Wspólnoty Kościoła święto, zwraca uwagę wierzących na wielki wkład osób konsekrowanych w dzieło budowy Kościoła Chrystusowego, oraz szerzenia i wykładania prawdy płynącej z Ewangelii, przekazanej nam przez naszego Nauczyciela i Pana. 

Różnorakie dzieła i formy takiej drogi powołania, stanowią od wieków solidny fundament na jakim opiera się Kościół. Jego misja, będąca odpowiedzią na liczne wyzwania duchowe i moralne współczesnego świata, pozostaje wciąż aktualna, czego wyrazem jest ogromna rzesza osób zaangażowanych w życie konsekrowane, jak i potrzeba nowych i świętych powołań do realizacji dzieła, które zapoczątkował sam Jezus Chrystus.