Studia na Wydziale Teologicznym Adama Mickiewicza w Poznaniu

26 października 2022

Od początku października nowy rok akademicki realizujemy studiując na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym w przeszłości, swoje naukowe przygotowanie w ramach formacji kapłańskiej, odbywały poprzednie roczniki młodych chrystusowców, a obecnie kapłanów, posługujących w duszpasterstwie w kraju i zagranicą. 

W wykładach, ćwiczeniach, lektoratach i laboratoriach uczestniczymy udając się na nie bezpośrednio na Wydział lub do audytoriów znajdujących się w murach Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego, od których dzieli nas tylko kilka minut drogi, zaś wykłady monograficzne, poruszające zagadnienia m. in. duszpasterstwa, historii i duchowości Towarzystwa Chrystusowego, odbywamy w audytoriach naszego seminarium.