Spotkanie z ministrantami na Umultowie w Poznaniu

20 maja 2023

W sobotę 20 maja ks. Krzysztof De Bruijn SChr, neoprezbiter, który 16 maja w poznańskiej katedrze otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, zorganizował spotkanie z ministrantami w swojej rodzinnej parafii na Umultowie, której patronką jest św. Jadwiga Królowa, zaś duszpasterstwo prowadzą księża chrystusowcy. 

Tematem spotkania było omówienie liturgii mszy prymicyjnej, jaka sprawowana będzie przez księdza Krzysztofa w niedzielę 21 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, kiedy to będziemy dziękować Panu Bogu za dar jego powołania i podjęcie się zadania głoszenia Ewangelii w służbie Kościoła i misji Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 

Najważniejszym elementem spotkania, było z kolei świadectwo powołania księdza Krzysztofa i towarzyszących mu współbraci kleryków – Grzegorza Grabowskiego SChr, Patryka Jaroszka SChr, Augustyna Kozierackiego SChr i Krystiana Smykli SChr – aby przybliżyć młodym ministrantom znaczenie powołania we współczesnym świecie, potrzebę wzbudzania nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz zachęcania do włączenia się w życie wspólnoty parafialnej wszystkich wiernych, czego pięknym świadectwem są członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza oraz inne grupy, które aktywnie uczestniczą w liturgii i życiu parafii, ponieważ wykonywane przez nich czynności, przyczyniają się do prawdziwego głoszenia chwały Bożej i przybliżania ludzi do wiary w Chrystusa.