Śluby wieczyste

8 kwietnia 2024
Alleluja!

Okazją do wielkiej radości i wdzięczności Panu Bogu były śluby wieczyste naszych współbraci, które złożyli w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na ręce przełożonego generalnego, ks. Krzysztofa Olejnika.
Klerycy:
Piotr Gutsche SChr
Patryk Jaroszek SChr
Kamil Smyk SChr
Krystian Smykla SChr
ślubowali naśladować Chrystusa w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz żyć zgodnie z duchem naszego Towarzystwa i zgodnie z jego ustawami.
Bogu niech będą dzięki za dar powołania naszych braci!