Siła wspólnoty

21 stycznia 2023

Śnieg nie zaskoczył w Poznaniu. 

Życie we wspólnocie zakonnej oznacza wspólne dzielenie wszystkich radości, obowiązków i stawiania czoła mniejszym i większym wyzwaniom. 

Wspólne zamieszkanie, wspólna modlitwa, wspólna formacja i wreszcie, wspólna praca, stanowią nieodzowny element życia w każdym zakonie. 

Odśnieżanie śniegu wokół domu, po dzisiejszych intensywnych opadach, było dla nas nie tyle pracą, co dobrze spędzonym czasem we własnym gronie, przy jednoczesnym wykonywaniu pożytecznego zajęcia. Podczas usuwania śniegu towarzyszyli nam księża, w tym rektor naszego seminarium, oraz bracia zakonni pełniący misję zgromadzenia w Domu Głównym w Poznaniu.

Dla wielu z nas, na myśli nasuwa się ponadto stare i sprawdzone w Kościele i każdym zakonie zdanie, że kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny (Łk 16, 10).