Seminaryjna Droga Krzyżowa

18 marca 2022

Piątki Wielkiego Postu to czas kiedy nasze myśli skupiają się wokół Męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jakiej doznał On z rąk ludzkich oprawców. W naszym seminarium, podobnie jak i w całej wspólnocie Kościoła, uczestniczymy w te dni w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, aby kontemplując czternaście stacji Męki, oddać się zadumie nad ofiarą jaką poniósł za nas nasz umiłowany Zbawiciel.