Roraty w seminarium

4 grudnia 2022

Liturgiczny okres Adwentu to w Kościele czas radosnego oczekiwania na przyjście zapowiedzianego przez proroków Odkupiciela całej ludzkości. 

Wraz z Najświętszą Maryją Panną trwamy na modlitewnym czuwaniu, czego wyrazem są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, śpiewane przez nas o blasku dnia oraz tradycyjne roraty, kiedy z zapalonymi świecami gromadzimy się wspólnie wokół ołtarza, aby słuchać Słowa Bożego i czerpać z bogactwa Najświętszej Eucharystii podczas Mszy Świętej.