Rorate Caeli – czuwając na przyjście Pana

1 grudnia 2021

Wraz z Najświętszą Maryją Panną trwamy na modlitewnym czuwaniu na przyjście Pana Jezusa, obiecanego Odkupiciela ludzkości. Wyrazem tego, są śpiewane przez nas Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, oraz tradycyjne roraty, kiedy z zapalonymi świecami gromadzimy się wspólnie, aby słuchać Słowa Bożego i czerpać z bogactwa Najświętszej Eucharystii w czasie Mszy Świętej.