Rocznica poświęcenia poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej – uroczyste Nieszpory

13 października 2023

W środę 12 października nasza wspólnota seminaryjna, wraz z mieszkańcami Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego, udała się do Bazyliki Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, aby uczestniczyć w uroczystych Nieszporach w rocznicę jej poświęcenia.

Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy poznański Grzegorz Balcerek, zaś kazanie wygłosił ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej refleksji zwrócił on uwagę na to, że świątynia jest szczególną Bożą pieczęcią, miejscem spotkania ziemi z Panem Bogiem, którego potrzebuje każdy człowiek. Świątynia służy bezpośredniemu spotkaniu ze słowem Bożym, modlitwie i przyjmowaniu sakramentów, spośród których najważniejsze miejsce zajmuje Eucharystia. Ksiądz profesor podkreślił, że w świątyni jaką jest katedra, znajduje się krzesło o takiej samej nazwie, na której zasiada biskup i z której prowadzi on nauczania w powierzonej sobie diecezji, będąc prawdziwym pasterzem Bożej owczarni. Przytoczył on w tej kwestii słowa Ignacego Antiocheńskiego, który mówił, aby nic nie robiono w sprawach Kościoła bez biskupa, oraz Cezarego z Arles, który wskazywał, że prawdziwą i żywą świątynią mamy być my sami. Ksiądz profesor przypomniał wielkie znaczenie poznańskiej świątyni, jako miejsca szczególnej modlitwy za całą Archidiecezję Poznańską, jej duchownych, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, zachęcając, aby modlitwa za nią stała się troską i zabiegiem każdego z nas.