Rekolekcje w naszym seminarium z ks. Krystianem Sammlerem

22 września 2023

W piątek 22 września, hymnem do Ducha Świętego – O Stworzycielu, Duchu, przyjdź – rozpoczęliśmy rekolekcje, kończące w naszej wspólnocie seminaryjnej okres wakacyjny i przygotowujące nas do rozpoczęcia nowego roku formacyjno-akademickiego. Zarazem, nasz współbrat Augustyn Kozieracki SChr, ponowi 29 września – w Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – swoją profesję zakonną, podążając dalej na drodze rad ewangelicznych, ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 

Nasze rekolekcje potrwają do czwartku 28 września. Prowadzi je dla nas ks. Krystian Sammler, Dyrektor Wydziału Duszpasterstw: Ogólnego i Specjalistycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Księdza rekolekcjonistę przedstawił i przywitał w murach naszej seminaryjnej kaplicy ksiądz rektor Jan Hadalski SChr.

Tytułem i tematem przewodnim rekolekcji są słowa: Oto ja, poślij mnie (Iz 6,8).

Najbliższe dni spędzimy w ciszy, aby skuteczniej przyjąć i zaadoptować treść rekolekcji do naszego życia duchowego, na które składają między innymi: konferencje głoszone przez ks. Krystiana, modlitwa wspólnotowa Liturgią Godzin, różaniec, sakrament pokuty i pojednania, adoracja Najświętszego Sakramentu, oraz codzienna Msza Święta z homilią, tak aby ziarna słowa Bożego wydały w naszych sercach błogosławione owoce miłości do Boga i wszystkich ludzi, a szczególnie do polskich emigrantów, dla których pragniemy ufnie i ofiarnie poświęcić się na drodze naszego powołania w Towarzystwie Chrystusowym i w służbie Kościoła.

Ponadto, 22 dzień miesiąca jest dla nas dniem modlitwy o beatyfikację Założyciela naszego zgromadzenia, Czcigodnego Sługi Bożego, kardynała Augusta Hlonda, do którego uciekamy się w naszych modlitwach, prosząc zarazem, aby duszpasterskie oddanie dla Polonii na całym świecie i troska o zbawienie dusz naszych rodaków, stały się pewnego dnia również i naszym udziałem. Prawdziwe powtarzamy więc słowa, będące spuścizną jego duszpasterskiej myśli i troski: Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej!

Na ten piękny czas najbliższych dni pragniemy prosić wszystkich naszych współbraci, bliskich, dobrodziejów i przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego o modlitwę za całą naszą wspólnotę wraz z ks. Krystianem, abyśmy dzięki rekolekcjom mogli wzrastać w naszym powołaniu, wierze, świętości i gotowości do głoszenia Chrystusa na krańcach świata.