Rekolekcje Ruchu Czystych Serc na Górze Świętej Anny

8 sierpnia 2022

W dniach 30 lipca – 5 sierpnia na Górze Świętej Anny odbywały się rekolekcje Ruchu Czystych Serc, adresowane do osób w wieku 16-35 lat, a w których udział wziął również nasz współbrat kl. Bartosz Zaryczny TChr, wspomagając w tym dziele organizatorów. 

W programie rekolekcji znajdowały się między innymi:

  • codzienna Msza Święta
  • adoracja wspólnotowa oraz nocna indywidualna dla chętnych
  • konferencje głoszone z zakresu duchowości, relacji chłopak-dziewczyna, czystości, pracy nad sobą, zagrożeń duchowych i szereg innych 
  • praca w grupach
  • możliwość spowiedzi czy rozmowy z kapłanem, siostrą zakonną, zaproszonymi gośćmi i animatorami świeckimi
  • spacery grupowe, rekreacja sportowa, integracja oraz czas wolny, szczególnie spędzony na wspólnej rekreacji 

Konferencje głoszone były między innymi przez ks. Mieczysława Piotrowskiego TChr (Redaktora naczelnego “Miłujcie się!”), ks. Jerzego Molewskiego TChr (opiekuna RCS), lokalnych opiekunów RCS, ks. Dominika Chmielewskiego, a także inne osoby, mające do przekazania wiele ważnych i interesujących treści o różnorodnej tematyce.

Ponadto, uczestnicy rekolekcji mogli zobowiązać się do noszenia szkaplerza, odnowienia przyrzeczeń kapłańskich, małżeńskich i zakonnych oraz adopcji życia poczętego. W rekolekcjach na Górze Świętej Anny wzięło udział blisko 280 osób, w tym wiele rodzin i ludzi z całej Polski.

Nieodłącznymi atrybutami, które towarzyszyły rekolektantom były Pismo Święte i różaniec, który umożliwiały medytację na Słowem Bożym oraz indywidualną i wspólną modlitwę. 

Ruch Czystych Serc jest inicjatywą nawiązującą do słów Pana Jezusa z Kazania na Górze, ukazanych na kartach Ewangelii św. Mateusza:

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, Mt 5,8

Ideą ruchu jest propagowanie życia opartego na chrześcijańskiej miłości, czystości i wolności od różnego rodzaju nałogów i pokus, jako świadomego i wolnego wyboru człowieka, pragnącego zachować wspólnotę z Bogiem. Patronką ruchu jest błogosławiona Karolina Kózkówna, która w obronie czystości oddała swoje własne życie.

Więcej informacji:

https://rcs.org.pl/aktualnosci/letnie-rekolekcje-rcs-2022/