Rekolekcje naszych współbraci z prowincji francuskiej w Domu Głównym

11 marca 2022

We Mszy Świętej z piątku I tygodnia Wielkiego Postu, mogliśmy uczestniczyć wraz z naszymi współbraćmi duszpasterzami z Prowincji Towarzystwa Chrystusowego pw. Matki Bożej Częstochowskiej we Francji i Hiszpanii, której prowincjałem jest ks. Zbigniew Wcisło TChr. 

W ostatnich dniach nasi współbracia odbywali rekolekcje kapłańskie, by korzystając z obecności w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, powrócić to fundamentów swojego powołania, które przed laty wykuwało się w tych samych murach. Jako duszpasterze Polonii, głoszą oni prawdę Ewangelii tym, którzy opuścili Ojczyznę i będąc z dala od kraju, pragną niezachwianie trwać w wierze w Chrystusa  i przekazywać ją swoim najbliższym.