Przystanek Jezus

14 sierpnia 2022

W dniach 1-7 sierpnia w Czaplinku na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej odbywał się tegoroczny Przystanek Jezus, inicjatywa skierowana do wszystkich ludzi poszukujących drogi do Chrystusa oraz odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań, dotyczących między innymi otaczającego ich świata, sensu życia, tożsamości wiary w obliczu wyzwań jakie niesie ze sobą współczesny świat oraz umiejętność otwarcia się na drugiego człowieka, jego potrzeby i często niełatwe pytania na temat relacji z Panem Bogiem i wyboru drogi ducha nad drogą tego, co materialne i nietrwałe. 

Bogaty, kilkudniowy program, niełatwo jest streścić nawet w wielu punktach. Składały się na niego codzienne spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii, Liturgia Godzin, Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa uwielbienia, konferencje rekolekcyjne, medytacja Słowa Bożego, nabożeństwo z sakramentem Pokuty i Pojednania, bloki warsztatowo-ewangelizacyjne, koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec, rozmowy tematyczne, Godzina Chwały, Anioł Pański przy Krzyżu oraz wiele innych. Ponadto, uczestnicy spędzali ze sobą wiele wspólnego czasu na rozmowach, zabawie, rekreacji i przy posiłkach. 

Dla wielu ludzi było to nie tylko spotkanie z Panem Jezusem, ale i z tymi, których życiowym powołaniem i sensem życia jest głoszenie chrystusowej Ewangelii i swoją codzienną postawą sprawiać, aby to w nich właśnie widziano Chrystusa, a którzy na mocy sakramentu święceń oddali się bezwarunkowo sprawie Królestwa Bożego. Wśród tej grupy byli także i ci, którzy sami znajdują się na drodze do kapłaństwa. Ze strony naszego seminarium, na Przystanku Jezus obecny był nasz współbrat kl. Piotr Gutsche TChr. 

Wybrane zdjęcia:

Przystanek Jezus / facebook

https://www.facebook.com/PrzystanekJezus