Przyjęcie posługi akolity

21 lutego 2021

W niedzielę 21 lutego podczas Mszy Świętej, nasi współbracia z roku IV przyjęli posługę akolity:

  • Piotr Biber
  • Dominik Bieniek
  • Krzysztof de Bruijn
  • Grzegorz Brzozowski-Zabost
  • Damian Komorowski

Funkcją tej posługi jest wspomaganie diakona i usługiwanie kapłanowi. Pełni on służbę ołtarza, pomaga diakonowi i kapłanowi w wypełnianiu czynności liturgicznych, szczególnie podczas sprawowania Mszy Świętej. Jako nadzwyczajny szafarz, może on udzielać Komunii Świętej, oraz w nadzwyczajnych okolicznościach dokonać wystawienia i schowania Najświętszego Sakramentu dla adoracji wiernych, jednak bez udzielania błogosławieństwa.

Posługę akolity nasi współbracia przyjęli z rąk Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Krzysztofa Olejnika TChr, który w wygłoszonej homilii, wskazał istotę Wielkiego Postu i przypomniał, że nasz nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, swoją misję rozpoczął właśnie od duchowego przygotowania i czterdziestu dni postu. Jednocześnie, podkreślił on nieustanną konieczność obecności w naszym życiu ducha ofiary, który wynika z miłości Bożej, a im jest ona większa, tym większe jest nasze codzienne oddanie i poświęcenie.