Przygotowania do głoszenia homilii

6 grudnia 2021

Nasi współbracia studiujący teologię w ramach kursów IV i V i odbywający obecnie zajęcia z homiletyki, podejmują się zadania wygłoszenia swoich pierwszych, krótkich homilii, poprzedzonych osobistą lekturą i refleksją. 

Ich celem jest staranne przygotowanie się do głoszenia i wykładania Słowa Bożego w przyszłej posłudze duszpasterskiej, które nieodzownie wpisane są w powołanie kapłańskie. 

Dziś, w poniedziałek II tygodnia Adwentu, swoją pierwszą homilię podczas wieczornych nieszporów skierował do nas kl. Alexander Łakomy TChr, który przybliżył nam fragment z listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 3,20b-21), poruszający ponowne przyjście naszego Pana, Którego z radością wyczekujemy.