Prymicje w Mórkowie

19 maja 2023

W czwartek 18 maja nasi współbracia neoprezbiterzy udali się do Mórkowa, gdzie przełożonym domu zakonnego jest ks. Zbigniew Regucki SChr, aby tam sprawować Najświętszą Ofiarę, dziękując Panu Bogu za dar powołania do służby w Kościele i misji Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Mórkowo jest dla każdego chrystusowca wyjątkowym miejscem, bowiem to tutaj hartują się charaktery i utwierdza powołanie zakonne już od pierwszych dni formacji w murach naszego Domu Nowicjatu. Jest to czas próby, refleksji nad swoim powołaniem i rozeznawaniem swojej relacji z Bogiem, z którym zażyłość znajduje spełnienie w profesji zakonnej, aby drogą czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jak najściślej zjednoczyć się z Chrystusem i dawać o nim świadectwo.

Eucharystia sprawowana była z udziałem przyjaciół i dobrodziejów naszego zgromadzenia, którzy swoją modlitwą, pracą i osobistym zaangażowaniem, wspierają dzieło formacji przyszłych szafarzy Świętych Tajemnic.