Prymicje ks. Piotra Bibera SChr w Polskiej Misji Katolickiej w Koblenz

25 maja 2023

Tradycją księży neoprezbiterów, którzy przyjęli święcenia kapłańskie jest sprawowanie tzw. mszy prymicyjnych w miejscach szczególnie dla nich ważnych z uwagi na spędzone lata formacji, swoją tożsamość i rodzinę.

W niedzielę 21 maja nasz współbrat ks. Piotr Biber SChr przewodniczył prymicyjnej Mszy Świętej w Polskiej Misji Katolickiej w Koblenz w Niemczech, gdzie duszpasterstwo emigracyjne dla Polonii prowadzą księża chrystusowcy.

Ta pełna radości uroczystość, była pięknym owocem wiary naszych braci poza granicami kraju, którzy prowadzeni przez kapłanów Towarzystwa Chrystusowego, nie tylko trwają w wierze, ale i sami dają jej świadectwo w postaci odpowiedzi na Boże wezwanie do służby w Kościele, tak jak nasz współbrat, który 16 maja przyjął święcenia w poznańskiej katedrze z rąk Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego. 

Uroczystość zgromadziła najbliższych z rodziny księdza Piotra, jego rodziców, od których otrzymał dar życie i wychowanie w wierze katolickiej, wszystkich bliskich oraz naszych współbraci, zarówno księży, jak i kleryków, którzy na koniec Mszy Świętej, przyjęli od niego błogosławieństwo prymicyjne związane z możliwością uzyskania odpustu zupełnego.