Prymicje ks. Krzysztofa De Bruijna SChr w Parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu

23 maja 2023

W niedzielę 20 maja, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, ks. Krzysztof De Bruijn SChr sprawował prymicyjną Mszę Świętą w swojej rodzinnej parafii, której patronką jest św, Jadwiga Królowa, zaś duszpasterstwo prowadzą księża chrystusowcy.

Liturgię poprzedziło błogosławieństwo rodziców, jakie udzielili oni księdzu Krzysztofowi w murach Domu Zakonnego Towarzystwa Chrystusowego, by następnie wraz z księżmi i Liturgiczną Służbą Ołtarza, rozpocząć Mszę Świętą, która zgromadziła mieszkańców parafii, chrystusowców i inne osoby życia konsekrowanego.

Gospodarzem miejsca, który witał księdza prymicjanta, był proboszcz parafii i nasz współbrat ks. Jarosław Staszewski SChr, zaś homilię wygłosił ks. Marek Jarząbek SChr, w przeszłości proboszcz parafii na Umultowie, za czasów którego ks. Krzysztof służył w Liturgicznej Służbie Ołtarza i rozeznając drogę swojego powołania, wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, aby podobnie jak kapłani z jego rodzinnej parafii, służyć Panu Bogu w głoszeniu Ewangelii Chrystusa w jego Kościele i misji naszego zgromadzenia, jakim jest duszpasterstwo emigracyjne dla Polonii.

Podziękowania i zapewnienie o swojej modlitwie, skierowały liczne grupy parafialne, zaś sam prymicjant dziękował za dar swojego powołania Panu Bogu, danego nam w tajemnicy Najświętszego Sakramentu, rodzicom, pozostałym członkom rodziny, współbraciom, duszpasterzom i tym, których Pan Bóg postawił w jego życiu i na różne sposoby przyczynili się do obrania i podążania na obranej przez niego drodze śladami Chrystusa.

Ksiądz Krzysztof udzielił wszystkim zgromadzonym na Mszy Świętej uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego.

Placówką duszpasterską, na którą ks. Krzysztof został skierowany z ramienia naszego zgromadzenia, jest Parafia pw. św. Józefa w Stargardzie, gdzie przez ostatni rok odbywał on praktykę diakońską pod opieką proboszcza ks. Krzysztofa Wąchały SChr.

Zdjęcia: p. Leszek Kubik