Prymicje ks. Dominika Matuszewskiego TChr w Duisburgu

24 maja 2022

Tradycją księży neoprezbiterów, którzy przyjęli święcenia kapłańskie jest sprawowanie tzw. mszy prymicyjnych w miejscach szczególnie dla nich ważnych z uwagi na spędzone lata formacji, swoją tożsamość i rodzinę.

W niedzielę 22 maja nasz współbrat ks. Dominik Matuszewski TChr, przewodniczył prymicyjnej Mszy Świętej w Duisburg-Wehofen w Niemczech, gdzie duszpasterstwo emigracyjne dla Polonii prowadzą księża chrystusowcy.

Ta pełna radości uroczystość, była pięknym owocem wiary naszych braci poza granicami kraju, którzy prowadzeni przez kapłanów Towarzystwa Chrystusowego, nie tylko trwają w wierze, ale i sami dają jej świadectwo w postaci odpowiedzi na Boże wezwanie do służby w Kościele, tak jak nasz współbrat, który przed tygodniem przyjął święcenia w poznańskiej katedrze z rąk biskupa pomocniczego archidiecezji Grzegorza Balcerka. 

Uroczystość zgromadziła najbliższych z rodziny księdza Dominika, jego rodziców, od których otrzymał dar życie i wychowanie w wierze katolickiej, wszystkich bliskich oraz naszych współbraci, zarówno księży, braci, jak i kleryków, którzy na koniec Mszy Świętej przyjęli od niego błogosławieństwo prymicyjne związane z odpustem zupełnym.